Turun vesilaitosmuseo sijaitsee Turun Vesiliikelaitoksen vanhassa päärakennuksessa. Näyttelytilat käsittävät kolmikerroksisen rakennuksen toisen kerroksen, jossa sijaitsivat 1920–50-luvuilla Vesilaitoksen kemikalointisali, laboratorio ja johtajan sekä päivystäjän huoneet. Museotilojen lisäksi rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat vesialtaat ja kolmannessa kerroksessa entinen kemikaalivintti, joka on kunnostettu vuosituhannen vaihteessa kokouskäyttöön.

Halistentie 4

20540, Turku

044 7384 552

vesilaitosmuseo@aurajoki.net

Halistentie 4, 20540 Turku

044 7384 552

Näyttelytilat

Museon näyttelytilat jakautuvat kahteen osaan, entisen kemikalointisalin näyttelyyn sekä laboratoriopuoleen. Kemikalointisalin näyttely kertoo varhaisesta vesihuollosta sekä vesilaitostoiminnan kehityksestä Turussa 1800-luvun lopulta lähtien. Näyttely muistuttaa puhtaan juoma- ja talousveden merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle. Kemikalointisalin puolella esitellään myös arjen vedenkulutusta ja siinä tapahtunutta muutosta noin viimeisen sadan vuoden aikana. Laboratoriopuolella kävijä pääsee tutustumaan Vesilaitoksen entiseen laboratorioon, jossa analysoitiin Aurajoesta otetun raakaveden ja prosessoidun veden laatua. Laboratorio on pitkälti autenttinen kokonaisuus.

Kemikalointisali

Kemikalointisali on toiminut alun perin kemikaalien liuotushuoneena. Suurin osa kemikalointisalin laitteista jäi pois käytöstä uuden päärakennuksen valmistuttua vuonna 1954. Ainoastaan jälkikalkinsyöttö hoidettiin vanhasta kemikalointisalista vielä muuton jälkeenkin. Muut laitteet purettiin 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa mutta kalkinsyöttökone on yhä edelleen paikoillaan näyttelyesineenä.

 

Tisurikoppi

Kemikalointihuoneen viereinen tisurikoppi eli päivystäjän huone on sisustettu käyttöaikaiseen tilaansa. Kemikaliomiehet pitivät siellä kirjaa punnittujen kemikaalien määristä, jakolaitteissa käytetyistä lasipilleistä ja pumpatun veden määrästä. Tisurikopissa sijaitsi pitkään vesijohtolaitoksen keskuspuhelinkone, josta sai yhteyden myös kaupungin keskukseen. Keskuspuhelin poistettiin kuitenkin 1940-luvulla, jonka jälkeen tisurikopin seinäpuhelimesta sai yhteyden ainoastaan laboranttiin, kemistiin ja vuorokonemestariin.

Laboratorio ja johtajan huone

Myös museon laboratoriopuoli on kunnostettu sen käyttöaikaiseen tilaan. Eteinen, laboratorio, kaasunkehityshuone ja johtajan huone olivat käytössä vuodesta 1923 vuoteen 1954, jolloin toiminta siirtyi vesilaitoksen uuteen päärakennukseen. Laboratorion esineistö on suurimmaksi osaksi alkuperäistä vaikka kaikkia esineitä ei ole kyetty ajoittamaan. Laboratorioon oli sen perustamisvaiheessa hankittu hyvin kattava ja ajanmukainen välineistö eikä tutkimusmenetelmissä 1950-lukuun mennessä tapahtunut suuria muutoksia.

 

 

Web design | ViaNueva | 2015